Regelmatig is het van belang om bepaalde waarden vast te leggen zodat ze door andere scenes hergebruikt kunnen worden. Ook binnen een scene die bij iedere "run" afhankelijk is van de vastgelegde waardes, kunnen we deze oplslaan in een globale variabele.

Let op:

Het is heel eenvoudig om vanuit een script een globale variabele uit te lezen of te wijzigen. De globale variabele aanmaken moet u echter zelf doen via de menu optie: Panelen - Variabelen Paneel.

Het is wel mogelijk in Lua maar het vereist nogal wat regels code omdat er ook altijd gecontroleerd moet worden of de variabele al bestaat.

Alle waarden die u terug krijgt zijn als "string" gedefinieerd. Om er mee te kunnen rekenen zult u ze eerst moeten converteren door middel van het commando: tonumber

Als eerste start met Lua is het interessant om eens een blokscene te maken en deze dan door de HC2 te laten vertalen naar Lua. Het geeft vooral in het begin een leuke indicatie hoe een dergelijke blokscene er in Lua uitziet.

Of u nu een eenvoudige geconverteerde blokscene gebruikt of dat u bij het aanmaken van een nieuwe scene gelijk kiest voor Lua, de eerste regels van het script blijven hetzelfde en zullen er als volgt uitzien:

--[[
%% properties
%% events
%% globals
--]]

 In deze header regels wordt aangegeven welke wijzigingen er voor moeten zorgen dat het script door de HC2 wordt uitgevoerd (de triggers).

De eerste en laatste regel zijn commentaarregels. Dit geldt voor alle Lua scripts die u maakt: