De DoorBird internet bel heeft een vrij contact beschikbaar zodat ook reeds bestaande bellen via het apparaat kunnen worden bediend. Dit contact kan volgens de specificaties worden belast tot een stroom maximaal 1 Ampere. Nu is dit voor de meeste bellen ruim voldoende. De meeste in  de meterkast gemonteerde beltransformatoren kunnen ook geen hogere stroom leveren.

Het wordt een ander verhaal zodra we meerdere conventionele deurbellen tegelijk willen bedienen.Op het internet zijn daarom al vele vragen te vinden over de manier waarop twee bellen kunnen worden aangesloten. Zeker de bekende "Ding-Dong" bellen vragen dusdanig veel stroom dat het eenvoudig parallel schakelen van twee bellen meestal niet functioneert.

De gemiddelde beltransformator kan dit niet aan en de enige oplossing is vaak het vervangen van de beltransformator door een zwaarder exemplaar of het bijplaatsen van een tweede transformator.


Ook het plaatsen van een zwaardere transformator stelt nogal wat eisen aan de gebruikte bekabeling. Zodra de bekabeling te lang is vindt er te veel spanningsverlies plaats over de vaak dunne aders van de toegepaste bekabeling waardoor beide bellen niet verder komen dan een wat gedempt geluid.

Bij het realiseren van een oplossing voor onze Doorbird maken we gebruik van twee beltransformatoren. Veelal brengt het monteren van een tweede trafo minder kosten met zich mee dan het vervangen van de bestaande trafo door een zwaarder exemplaar. Bovendien kunnen we nu ook een oplossing bieden voor het terugdringen van het sluipverbruik van de beltrafo's. Normaal staan de beltransformatoren immers de hele dag aan terwijl ze maar een paar seconden per dag worden gebruikt.

Voor een oplossing in combinatie met onze DoorBird hebben we er daarom voor gekozen om de beltransformatoren aan de 220V~ zijde te schakelen door gebruik te maken van een tussengeschakeld relaisprintje met een optisch/galvanische scheiding. Zodra de beldrukker op onze DoorBird nu wordt bediend, worden de beltrafo's van 220V~ voorzien waardoor de hierop aangesloten bellen hun geluid zullen laten horen.

In bijgaand schema is te zien hoe we de onderdelen hebben aangesloten. Zowel het gebruikte relaisprintje als de ABS behuizing waar deze kan worden ingebouwd, kunnen via de HAShop worden besteld.